GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ami Avellán Jewellery:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.02.2022. Viimeisin muutos 03.02.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Ami Avellán Jewellery, Paannetie 4 A 1, 99870 Inari, Finland


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ami Avellán, ami@amiavellan.com, +358 40 06 81 649


3. Rekisterin nimi

Ami Avellán Jewelleryn asiakas- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena- rekisterinpitäjän oikeutettu etu
(esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen
osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median
palveluissa, tiedot tilatuista palveluista
ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin
liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").
Niin ikään rekisteröidyillä on muutEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

This content is published under the following terms: CC Attribution License

Most popular searches

Your shopping cart is empty

Terms and conditions

These terms and conditions are valid from 14.9.2022.

Webshop

Ami Avellán Jewellery
Paannetie 4 A 1
FI-99870 Inari
Finland

+358 40 06 81 649
ami@amiavellan.com

VAT number FI25770554

Facebook Ami Avellán Jewellery
Instagram Ami Avellán Jewellery

This webshop sells products to adult private individuals.
The prices contain value added tax 24%.
We keep the right to change prices and delivery costs.

Ordering and privacy policy

The products are ordered in the webshop by moving them to the shopping cart
and by paying the content of the shopping cart
in the online payment service.


All customer information is treated confidentially.
The contact information asked during ordering
will not be used to other purposes thanthe delivery of the order, or to clarify the ambiguities that arise in it,
unless otherwise stated.

When ordering in the webshop you are required to
be familiar and committed to the delivery terms in force at the time.

Payment options

As payment service we have
Klarna Checkout,
through which the payment options are
invoice, installment payment, card payment
and online banking payments.

By providing information at checkout,
you agree on Klarna AB
(Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden) therms.
By clicking the "Buy" button you accept
Ami Avellán Jewellery's general therms.

Order confirmation

When we have received your orders, we will send you an order confirmation e-mail immediately,
showing your order information.

Always check the contents of the order confirmation. If you have questions,
please contact our customer service immediately. Save your order confirmation
if you need to contact customer service.When dealing with customer service,
always keep your possible customer number and order number available.

Always check that the contents of the package match the products on the order confirmation.

Delivery methods and costs

Delivery costs include postage and packaging.

In the shopping cart, we present an estimate of future delivery costs, according to the primary delivery method in use. The exact delivery costs will be shown after selecting the desired payment and delivery methods for the order.

The delivery methods used depend on
the contents and total weight of
the shopping cart. From the delivery methods
available at the checkout, you can choose the option
that suits you best, in connection with which
the exact delivery cost is presented.

Delivery time

Delivery times vary depending on the order,
delivery method and country we ship to.Exceptions to delivery time estimates are stated if there are out of stock
in the shopping cart. We will also notify you of any delays immediately after ordering.

We are not responsible for delays caused by force majeure or indirect inconvenience
caused by delays. The online store informs about different delivery times on its website.


Right of withdrawal


You have the right to cancel this agreement
within 14 days without giving any
reason.

The withdrawal period ends within 14 days
starting from the day you received the last shipment,
or in the case of downloadable products, from the moment you received the order.

In order to exercise the right of withdrawal,
you must notify us of your decision
to cancel the agreement in an unambiguous way
(for example by email).

To comply with the deadline for withdrawal, it is sufficient that you submit your notice of cancellation before the end of the withdrawal period.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you,
including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract.

We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

You must return the goods without delay and no later than 14 days after informing us about your decision to withdraw from the contract. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

You are only responsible for the kind of value decrease of the goods that did not result from treatment
that is required for determining the nature,
properties and functionality of the goods.

Unclaimed package

Non-redemption is not the same thing
as a refund or cancellation.
For non-redeemed packages for which
no separate cancellation notice has been made,
we will charge the delivery cost.


Troubleshooting

If the product is lost or damaged during transport or does not otherwise correspond to your order,
you must report the error within 14 days in writing to the address mentioned in
the Right of Cancellation and Return Policy or by calling the telephone number
mentioned in the contact information.If the package is clearly damaged in transit,
you must immediately make a complaint
to the shipping company of your choice.


Contact

Ami Avellán Jewellery
Paannetie 4 A 1
FI-99870 Inari
Finland

+358 40 06 81 649
ami@amiavellan.com

VAT number FI25770554

Facebook Ami Avellán Jewellery
Instagram Ami Avellán JewelleryThank you for supporting a small local one woman business!